PARAFIA PW. WSZYSTKICH ¦WIĘTYCH W STRASZĘCINIE

   
  
   

 Strona główna  Historia   Kapłani  Aktualno¶ci   Intencje   Informacje  Stowarzyszenia  Galeria  Kontakt


Intencje

 

28 IX 2014 - 5 X 2014 r.

NIEDZIELA 7.00 1. + Anna Borek w 8 r. ¶m.
9.00

1. W int. Marii w 83 r. urodzin i Michała o zdrowie i błogosławieństwo Boże
2. W int. Lucyny i Władysława w 40 r. ¶lubu z podziękowaniem za łaski i pro¶b± o błogosławieństwo Boże

11.00 1. ++ Teresa i Michał Weryńscy
12.30 1. W int. parafian – dzieci ochrzczonych
16.00 1. W int. Ojczyzny w 75 rocznicę napa¶ci na Polskę wojsk Rosji Sowieckiej i za żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny
2. + Emil Sikora w 25 r. ¶m.

Poza parafi±:  1. + Genowefa Jaskulska /greg/

ODDZ. WIĘZIENNY 9.30 1. + Elżbieta Ferenc od uczestników pogrzebu
SZPITAL 10.15 1. + Julia Ja¶kiewicz od uczestników pogrzebu
GŁOWACZOWA 8.00 1. + Janina w 30 r. ¶m. i Jan Mika
10.00 1. W int. Andrzeja i i całej rodz. o zgodę i miło¶ć
PONIEDZIAŁEK 6.30

1. + Michał Poproch
2. + Józef Aletański od rodz. ¦wieżaków
3. + Marian Bonarek w 7 dniu od pogrzebu od żony

17.00 1. + Leszek Król w 1 r. ¶m.
2. + Patryk Barszcz od s±siadek Zosi i Reni z rodzinami
3. + Maria Arast od róży ojców syna Zbigniewa z Przyborowa

Poza parafi±:  1. + Stanisław Wilk od rodz. Sujdaków z Dębicy
Poza parafi±:
 2. + Genowefa Jaskulska /greg/

WTOREK 6.30

1. + Edward Kosztyło w 12 r. ¶m.
2. + Maria Kuszowska od chrze¶nicy Marii Grych z rodz.
3. + Tadeusz Rybski od wnuczki Patrycji
4. + Agnieszka Bodzioch od rodz. Strojków i Maruchów
5. + Mieczysław K±dzielawa od Waldemara Pięko¶ z rodz.

17.00 1. ++ Julia, Stefan, Marcin, Zbigniew Gawle, Janina ¦wistak

Poza parafi±:  1. + Tadeusz Ferenc od wnuków z Zalasowej
Poza parafi±:
 2. + Genowefa Jaskulska /greg/

¦RODA 6.30 1. W int. Tomasza i Małgorzaty w 9 r. ¶lubu z podziękowaniem za łaski i pro¶b± o błogosławieństwo Boże
2. ++ Maria i Władysław Kulas
3. + Maria Wróbel w 30 dniu od pogrzebu od uczestników pogrzebu
17.00 1. Wotywa
2. W int. Marceliny i Janusza w 26 r. ¶lubu z podziękowaniem za łaski i pro¶b± o błogosławieństwo Boże

Poza parafi±:  1. + Krystyna Kania o rodz. Staniszewskich z Kleci
Poza parafi±:
 2. + Genowefa Jaskulska /greg/

GŁOWACZOWA 16.00 1. + Roman ¦wi±tek od Lucyny Bura¶
CZWARTEK 6.30 1. + Helena Niziołek od wnuczki Joanny z mężem
2. + Tadeusz Ferenc od OSP Grabiny
3. + Krystyna Kania od syna Damiana z rodz.
4. + Władysław Kulas od brata Bolesława
17.00 1. ++ Józef i Maria Lach
2. + Stanisław Wilk od Mateusza Skrzek z rodz.

Poza parafi±:  1. + Leszek Król od rodz. Sanoskich z Łubna
Poza parafi±:
 2. + Genowefa Jaskulska /greg/

PRZYBORÓW 16.00 1. O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców
PIˇTEK 6.30 1. + Leszek Król od Urszuli i Grzegorza Stec
2. + Halina Potok od koleżanek z TC Dębica
17.00 1. + Marian Ozga w 1 r. ¶m.
2. + Roman Garcarz od rodz. Bik
3. + Halina Potok w 30 dniu od ¶m. od Piotra

Poza parafi±:  1. + Tadeusz Rybski od koleżanek i kolegów córki Marii z firmy Ad Polska
Poza parafi±:
 3. + Genowefa Jaskulska /greg/

19.00 1. + Zofia Jeż od Sylwii i Pawła Baryłeckich
GŁOWACZOWA 15.00 1. + Maria Baryłecka od wnuka Tomka
SOBOTA 6.30 1. + Stanisław Rachel od Ludwiki i Augustyna Łabno z rodz.
2. + Marian Ozga od siostry Teresy z rodz.
3. + Helena Pietruszewska od rodz. Borsuków
4. + Anna Mrowiec od Micków i Pasternaków
14.00 Jacek Zieliński – Barbara Potok
17.00 1. ++ wypominani i zm. w IX: Maria Wróbel, Halina Potok, Jan Sujdak, Elżbieta Kołodziej, Elżbieta Ferenc, Marian Bonarek
2. W int. Stefana i Danuty w 45 r. ¶lubu z podziękowaniem za łaski i pro¶b± o błogosławieństwo Boże od córek z rodzinami

Poza parafi±:  1. + Józef Aletański od pracowników i zarz±du OMEGA Pilzno
Poza parafi±:  2. + Genowefa Jaskulska /greg/

NIEDZIELA 7.00 1. O zdrowie dla rodziców Józefy i Zdzisława Szetlak
9.00

1. W int. Róży ¶w. Jadwigi z Grabin o błogosławieństwo Boże w rodzinach
2. ++ Franciszek Dudzik, Kazimierz i Rozalia Winiarscy

11.00 1. + Jan Fitał w r. ¶m.
12.30 1. + Teresa Bieniasz z okazji imienin
16.00 1. W int. Stanisława i Heleny w 51 r. ¶lubu z podziękowaniem za łaski i pro¶b± o błogosławieństwo Boże

Poza parafi±:  1. + Genowefa Jaskulska /greg/

ODDZ. WIĘZIENNY 9.30 1. + Roman Garcarz od firmy Hydrobud z Latoszyna
SZPITAL 10.15 1. + Maria Wróbel od uczestników pogrzebu
GŁOWACZOWA 8.00 1. ++ Bronisława i Franciszek Żmuda
10.00 1. + Helena Pietruszewska w 1 r. ¶m.